El procès d’hibernació resulta imprescindible per evitar que es creïn microorganismes en l’aigua de la nostra piscina i es converteix en una tasca fonamental per conservar en perfecte estat el gresite o liner del got. A més a més, amb l’arribada del bon temps afavoreix una posada en marxa ràpida del motor i dels sistemes que l’integren, i ens permet tornar a la temporada de bany molt abans.

Saps com reduir al màxim les tasques de manteniment sense córrer el risc de que resultin insuficients? Els objectes connectats a travès d’Internet dins de la piscina ajuden a simplificar tot el procès d’hibernació, aconsegueixen un estalvi en els productes de manteniment i ens garanteix un seguiment en temps real amb un esforç mínim.

Blue Connect és un sensor flotant connectat a Internet a travès de la xarxa Sigfox, el servei de connectivitat d’Internet de les coses (IoT) líder en el món, es capaç de treballar a una velocitat que no interfereix amb la xarxa wifi domèstica. Aquest dispositiu intel·ligent analitza quatre paràmetres imprescindibles per evaluar la qualitat de l’aigua en hivern: temperatura, pH, clor i salinitat. Sabies que si una d’aquestes mesuraments es veu alterada, pot contribuir al desenvolupament ràpid de microorganismes o reduir l’eficàcia del poder desinfectant dels productes de manteniment?

Hibernació a partir de dades fiables

Blue s’adapta a qualsevol classe de piscina i mitjançant la seva aplicació mòbil informa quines són les accions de manteniment imprescindibles i suggereix com corregir els valors en temps real, enviant notificacions intel·ligents al smartphone de l’usuari perquè conegui com estabilitzar els paràmetres i modificar-los ràpidament.
Fent servir l’aplicació per smartphone, es pot accedir a un panell de control que indica les tasques a realitzar, els valors registrats, les tendències i dades sobre la temperatura i les condicions climàtiques exteriors. Mitjançant una guia visual, pas per pas i creada per professionals en manteniment, Blue realitza un complet diagnòstic que permet tindre un control online de la piscina les 24 hores del dia.