A simple vista, una piscina no sembla una instal·lació complicada. Al cap i a la fi, és un gran forat en el sòl replet d’aigua. No obstant això, sota la seva superfície s’amaguen diverses peces que encaixen en un sofisticat engranatge, que ens permet gaudir de grans moments xipollejant en aigua cristal·lina.
L’aigua d’una piscina es mou en un cicle continu, la peça central del com és la bomba equipada amb un motor elèctric, aquesta màquina compta amb un impulsor, que succiona l’aigua a través dels skimmers i els embornals (situats en la part superior i el fons de la instal·lació, respectivament), la condueix fins al filtre i la retorna neta pels filtres de tornada, unes petites vàlvules d’entrada disposades al voltant de la piscina

Abans d’arribar a la bomba, per evitar que aquesta s’obstrueixi, l’aigua passa per un prefiltre de plàstic tipus cistell que reté fulles o altres elements prou grans com per embussar el mecanisme. Després de la bomba, l’aigua arriba al sistema de filtrat, on s’emmagatzemen les petites partícules de brutícia presents.
Els filtres són uns tancs de plàstic o fibra de vidre que contenen un jaç filtrant, de sorra o de vidre. La gravetat empeny l’aigua a través de la sorra o els cristalls, que atrapen la brutícia. Quan l’aigua traspassa el mitjà filtrant, és bombada fins al tub de sortida, que la retorna a la piscina. Lògicament, amb el temps és necessari netejar el mitjà filtrant, ja que la brutícia acumulada pot frenar el flux de l’aigua.
Per mantenir l’aigua neta i lliure de microorganismes, és necessari aplicar un sistema de desinfecció i tractament. Al mercat existeixen diverses opcions: producte químic, electròlisi, ultraviolada o neolysis. El més habitual és el clor, que pot afegir-se en format tableta, líquid o pols. L’ideal és aplicar-ho després del procés de filtrat mitjançant un dosificador o una bomba peristàltica.

Aquests són els elements bàsics implicats en el funcionament d’una piscina. No obstant això, existeixen altres tres dispositius que, encara que puguin semblar secundaris, tenen la capacitat d’arrodonir una instal·lació i convertir-la en un oasi del benestar:

Els robots es situen en el fons de la piscina i garanteixen una neteja integral del got amb un menor consum d’aigua.

Els sistemes de climatització permeten mantenir l’aigua a una temperatura determinada i han de col·locar-se entre el sistema de filtració i el dosificador.

Les lluminàries subaqüàtiques LED minimitzen el consum elèctric i, des de les parets del got, creen una atmosfera relaxant i de disseny.

Vols més informació? Si tens qualsevol dubte sobre el funcionament o manteniment de la teva piscina, no dubtis a contactar amb nosaltres.