Com aconseguir que l’aigua de la piscina estigui en perfecte estat? Coneixes les alternatives al clor?

Existeixen diferents tractaments per cuidar l’aigua de la piscina, que ens permeten mantenir l’aigua neta i sobretot, lliure de microorganismes patògens que poden afectar a la salut de qui es banya.
El tractament químic de l’aigua de la piscina, clor, és el producte més popular, però no el més avançat per la desinfecció.
Un inconvenient del tractament químic amb clor, és que sempre s’ha de complementar amb altres productes, com el regulador de pH. Hem de tindre en compte que si no es realitza una dosificació adequada, pot provocar ulls irritats, sequedat, dermatitis o inclús taques en la pell.
En qualsevol cas, aquest mètode ha perdut dorca degut al llançament en el mercat de solucions més efectives i sostenibles.

La Cloració salina o electròlisis, es basa en el coneixement des de la antiguitat de les propietats antisèptiques de la sal.
Però… Com funciona? Els sistemes de electròlisis salina generen clor a partir de la sal comú dissolta en llaigua. La desinfecció es més eficient degut a l’acció combinada del clor i els altres agents que es generen durant la electròlisis (oxigen actiu) i la pròpia oxidació sobre els elèctrodes de la matèria orgànica present en l’aigua.
Ja no es produeixen irritacions en la pell i els ulls ja que les cloramines que produeixen aquests efectes són destruïdes.
Un altre mètode de desinfecció que no requereix incorporar cap tipus de producte químic per mantenir l’aigua de la teva piscina en perfecte estat es la desinfecció per ultravioleta.

La llum solar elimina els gèrmens i evita la propagació de les bactèries i els fongs. Es tracta d’un mètode més ben físic que permet tractar el 100% de l’aigua de la piscina i obté aigua desinfectada sense mals olors ni problemes de irritació en els ulls gràcies a la dràstica reducció de les cloramines.

A més a més, és una alternativa molt respectuosa amb el medi ambient (menor aportació d’aigua nova, es formen menys subproductes residuals en l’aigua i ambient, i no s’afegeix producte químic en l’aigua).

Una altra alternativa al clor és la desinfecció per neolysis, que consisteix en combinar els beneficis dels mètodes anteriors, electròlisis i la tecnologia de raigs UV.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a aclarir qualsevol dubte.