El primer pas per assegurar que una piscina tingui el menor impacte mediambiental possible és escollir correctament tots els sistemes implicats en el seu manteniment. Concretament, l’elecció d’una bomba de filtració que s’ajusti a les necessitats exactes dels usuaris i als requisits de cada instal·lació és determinant per obtenir la màxima sostenibilitat, tant en piscines públiques com en residencials.

Un sistema de bombeig idoni pot reduir fins a una tona en emissions anuals de CO₂. A més, l’eficiència de determinats dispositius també pot traduir-se en una reducció dels costos associats al consum energètic de fins a 900€ a l’any. Aquest és el cas de les bombes de velocitat variable Viron, que aporten un estalvi energètic del 85% en piscines residencials de mitja i gran grandària.

En termes d’eficiència, les bombes de velocitat variable són una de les majors innovacions dels últims anys. Amb aquests dispositius, la persona encarregada del manteniment d’una piscina pot seleccionar la velocitat a la qual treballa la bomba. Això és important perquè el 95% del temps les bombes es dediquen a filtrar i no necessiten funcionar a una velocitat elevada. Si durant el filtratge la bomba treballa a un ritme baix, es redueix el consum, desgast i s’augmenta la seva vida útil, així com la de la resta de components

Així doncs, la versatilitat i la capacitat són dos aspectes que s’han de tindre molt en compte a l’equipar una piscina. Amb això en ment, Astralpool ha desenvolupat una bomba de plàstic Kivu per piscines semicomercials i comercials. A partir d’un eix de motor estàndard i l’última tecnologia en anàlisis d’elements finits, aquesta màquina s’adapta a qualsevol mercat sense renunciar a una optimització de l’eficiència hidràulica del 85%.

La contaminació acústica és una altra problemàtica que es pot prevenir amb facilitat. En el mercat, existeixen solucions de bombeig amb nivells sonors imperceptibles per l’oïda humà, que milloren el benestar dels banyistes i no perjudiquen l’entorn. Per exemple, en piscines públiques, el sistema Kivu opera a menys de 66 dB i, en piscines residencials, Viron no supera els 63 dB.