Un dels sistemes constructius de major importància a l’hora de realitzar una piscina d’obra, és el gunitat. Perquè disposis de més informació sobre aquest sistema, en el post d’avui et mostrem i expliquem què és una piscina de formigó projectat o “gunite”.

PISCINES GUNITADES

El sistema del gunitat permet realitzar el vas de qualsevol piscina mitjançant la projecció (a alta pressió) de formigó i amb l’ajuda d’un canó (o mànega).

D’aquesta manera es podrà construir el vas de la piscina d’una manera fàcil ràpida i aconseguint una impermeabilització total. Sens dubte, és la forma més eficient de construir qualsevol piscina ja que a causa de la seva gran resistència no serà necessari utilitzar massa material.

Abans de realitzar la projecció d’aquest formigó, s’hauran de realitzar els següents passos:

 • Elecció de l’espai destinat a la construcció de la piscina i marcatge de la mateixa.
 • Realització de l’excavació
 • Es procedirà a realitzar un encofrat bàsic i col·locació d’una subbase de graves.
 • Col·locació de tots els accessoris necessaris (skimmers, nínxols focus, embornals, filtres d’aspiració i retorn, …) i una malla metàl·lica (o armadura).
 • Finalment, ja es podrà procedir al gunitat del got de la piscina (parets i terra) de manera uniforme i mitjançant formigó projectat.

AVANTATGES DEL FORMIGÓ PROJECTAT “GUNITE”

Les piscines d’obra amb gunite disposen d’un gran nombre d’avantatges i beneficis. A continuació et mostrem les de major importància i les més rellevants:

 • Permet la realització de piscines de qualsevol forma i mida.
 • S’obté un got autoportant.
 • Estanquitat i impermeabilitat 100%.
 • Sense necessitat de preparar complexos encofrats. Estalvi de costos.
 • Ús de gruixos petits.
 • Gran velocitat de construcció de la piscina. Estalvi de temps.
 • Realització del got de la piscina de forma contínua i sense juntes de dilatació. Això li aporta una gran resistència i impermeabilitat.

A Maneig Piscines estem especialitzats en aquest tipus de construcció de piscines tant de skimmers com desbordants. Disposes de més informació a:

>> Construcció de piscines d’obra “gunite”

Aprofitem per recordar-te que comptem amb més de 40 anys d’experiència en el sector de les piscines, oferint-te la màxima professionalitat, confiança i garantia a l’hora de construir la teva piscina. No deixis de contactar amb nosaltres.

Sol.licitar pressupost piscina