Piscina ubicada a  Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès).

  • Corona i paviment de ROSAGRES col·lecció STELA, color DARK. Amb tapes de registre dels skimmers integrades.
  • Revestiment INTERIOR PISCINA amb ROSAGRES col·lecció PIETRO, color DARK, peces especials per graons interiors amb tapetes de remat cantoner, el banc esta fet a mida.
  • Il·luminació de focus LED, de llum blanca de baix consum, encesa des del mòbil per aplicació.
  • Sistema de neteja integrat NET’N’CLEAN, circuit independent de la filtració amb el seu propi motor. El funcionament del sistema automàtic inicia justament quan comença el procés de filtració, injectant aigua a pressió a uns 3 cm arran de terra, la brutícia sedimentada al fons de la piscina es dissol a l’aigua i és recollida pels skimmers i el clavegueró quedant retinguda al filtre.
  • Tots els accessoris encastats , tant de filtració com del sistema de neteja, son de color gris per integrar-los amb els colors de revestiments i aconseguir discreció dels elements necessaris per la correcte filtració .Sala tècnica per la maquinaria ubicada a un sota escala.
  • Piscina conectada on-line a través del armari de maniobra CONNECT & GO
    Equip de cloració ELITE CONNECT amb sondes de control de pH i Rx.
  • Motor victòria silent plus de velocitat variable.
Contacta amb nosaltres!