Piscina a Cardedeu

Piscina particular

GUNITADA

Amb gresite de la  casa EZARRI color verd, vorada color verda.

Coronament fet amb pedra natural de dimensions a mida per evitar juntes.

Persiana  amb calaix integrat en el got de la piscina. La tapa de tota la llargada està feta amb la mateixa pedra del coronament per integrar.

Sistema de neteja integrada de NET’N’CLEAN

Electròlisis salina ELITE

Vàlvula selectora automàtica

Connectada a connect box