Connect Box

connectboxcapcelera

LA SOLUCIÓ INTEL·LIGENT

PER LA GESTIÓ REMOTA DE LA PISCINA

De forma remota
podem controlar, diagnosticar i gestionar gracies a CONNECT BOX

connections

COM FUNCIONA?

EL CONTROL DE LA PISCINA
EN QUALSEVOL MOMENT, EN QUALSEVOL LLOC

comofunciona

per a més info visita: FLUIDRACONNECTBOX