Sant Cugat

Piscina particular

Piscina Construïda amb “gunitat” (projectat de formigó a pressió).

Acabada amb gresite “revestiment vitrificat de 2,5×2,5 cm” de color blau marí boira.

Coronació de  Tarima Tropical IPE a mida

Durada de l’obra: 3 setmanes

Extres:

Escala i banc d’obra.

Cloració salina.

Control de pH automàtic.

Il·luminació subaquàtica: focus de Leds blancs, AstraPool 2.0.