Les Franqueses

Piscina particular

Piscina Construïda amb “gunitat” (projectat de formigó a pressió).

Acabada amb gresite “revestiment vitrificat de 2,5×2,5 cm” de color blau marí.

Coronació de Tarima natural IPE.

Durada de l’obra: 3 setmanes.

Extres:

Control de pH automàtic.

Il·luminació subaquàtica: focus de Leds multicolors.