Construcció de piscina a Cardedeu

Construcció de piscina en Cardedeu

Piscina revestida amb gresite de la casa EZARRI de color blau, amb escala exterior.

Obra conjunta de jardí, piscina i obres complementàries.

Corona feta amb rajoles de la casa ROSA GRES, BOHÈME VANILLE.

Sistema de neteja NET’N'CLEAN; aquest sistema permet netejar el fons de la piscina de forma automàtica. Està compost per una vàlvula distribuïdora de sis vies, que rep l’aigua procedent d’una aspiració independent del sistema de filtració i la distribueix seqüencialment a una sèrie de “boquilles” localitzades en el fons de la piscina.

Equip de cloració salina Elite 60

Connectada amb Fluidra Connect (controlem el manteniment de la piscina des de les nostres instal·lacions).

Contacte