Construcci� de Piscines amb m�s de 30 anys d'experi�ncia.'; $frase2 = 'Treballem perqu� els nostres clients vegin realitzat el seu somni de Construcci� de Piscines a casa.'; $frase3 = 'L'equip de Maneig est� format per un gran equip hum� i professional per tal de minimitzar les mol�sties als clients garantint un inici i final d'obres amb la m�xima rapidesa i efic�cia.'; $frase4 = 'Si necessita Construcci� de Piscines ens adaptarem al seu pressupost i l'ajudarem assessorarem per escollir els materials i instal�laci� que s'ajusti millor a les seves necessitats.'; $frase5 = 'Una bona feina en Construcci� de Piscines no acaba quan aquesta est� instal�lada, per aquest motiu sempre hem apostat per un servei post venda, per mirar de resoldre tots els dubtes i/o problemes que puguin sorgir al llarg del temps.'; $frase6 = 'A Maneig disposem de botiga pr�pia on hi trobar� tota mena d'accessoris i fungibles per la seva piscina, aix� com d'un assessorament personalitzat per resoldre tots els dubtes o inquietiuds.'; $frase7 = 'Si est� cercant Reparacions de Piscines , Botiga Piscines , Piscines Desbordants , Leds per Piscines, Cobertes Retr�ctils per Piscines , Gespa Artificial , Professionals de la Piscina , Saunes o Construcci� de Piscines ha arribat al lloc ideal, contacti'ns per explicar-nos qu� desitja i l'ajudarem a fer realitat el seu somni.'; $url = 'http://www.maneig.com/piscines/construccio/'; $copy = '© Copyright Grup Maneig: Tots els drets Reservats. Els continguts del lloc web (URL), tant texts com imatges, disseny gr�fic, codi font, logotips, marques, etc... s�n titularitat i propietat de exclusiva de Grup Maneig o en el seu defecte a llurs propietaris i estan amparats per la normativa reguladora de la "Propiedad Intelectual e Industrial", quedant, per tant, prohibida la seva reproducci�, modificaci�, distribuci� o manipulaci� sense la corresponent autoritzaci� de Grup Maneig.'; $descripcio = 'Grup Maneig �s una empresa amb m�s de 30 anys d'experi�ncia en Construcci� de Piscines. Instal�lem tot tipus de piscines, tarimes, i gespes artificials, a m�s d'oferir un servei de manteniment i post venda.'; $paraules_clau_enllacos8 = 'Reparacions de Piscines, Botiga Piscines, Piscines Desbordants, Leds per Piscines'; $paraules_clau_enllacos9 = 'Cobertes Retr�ctils per Piscines, Gespa Artificial, Professionals de la Piscina, Saunes'; $contents = file_get_contents($url); $contents = str_replace('

Maneig Piscines

','

'.utf8_encode($frase_cerca).' - Maneig Piscines

',$contents); $contents = str_replace('

Maneig Piscinas

','

'.utf8_encode($frase_cerca).' - Maneig Piscinas

',$contents); $contents = str_replace('alt=""','alt="'.utf8_encode($frase_cerca).'" title="'.utf8_encode($frase_cerca).'"',$contents); $contents = str_replace('title=""','title="'.utf8_encode($frase_cerca).'"',$contents); preg_match(utf8_encode('//is'),$contents,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $contents=substr($contents,0,$match[0][1]).utf8_encode('').substr($contents,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); preg_match(utf8_encode('/

.*?<\/h1>/is'),$contents,$match,PREG_OFFSET_CAPTURE); $contents=substr($contents,0,$match[0][1]).utf8_encode('

'.$frase_cerca.'

').substr($contents,$match[0][1]+strlen($match[0][0])); preg_match(utf8_encode('/